โรคที่รักษาได้

คลินิกกายภาพบำบัด

คลินิกกายภาพบำบัด รักษาอะไรได้บ้าง?

 

รักษาอาการ :

- ปวดคอ บ่า ไหล่ หลัง ออฟฟิศซินโดรม
- หมอนรองกระดูกทับเส้นประสาท สลักเพชร
- ปวดเข่า เข่าเสื่อม ปวดเท้า รองช้ำ
- ปวดไหล่ ไหล่ติด ชาร้าวลงแขน ชาร้าวลงขา
- อัมพฤกษ์ อัมพาต ยืนเดินลำบาก
- เอ็นอักเสบ กล้ามเนื้ออักเสบ นิ้วล็อค
- บาดเจ็บจากการเล่นกีฬา หรือออกกำลังกาย
- ปัญหาระบบกล้ามเนื้อ กระดูก เส้นประสาท
- และอื่น ๆ
 
 
 

รักษาออฟฟิศซินโดรม , รักษาหมอนรองกระดูกทับเส้นประสาท , รักษาสลักเพชร , รักษาหมอนรองกระดูกอักเสบ , รักษาหมอนรองกระดูกเสื่อม , รักษาหมอนรองกระดูกปลิ้น รักษาหมอนรองกระดูกทับเส้น ,

รักษากระดูกสันหลังเคลื่อน , รักษาข้อเข่า , รักษานิ้วล็อค , รักษาเข่าเสื่อม , รักษาปวดขา , รักษารองช้ำ , รักษามือชา , รักษาเท้าชา , รักษาปวดคอ , รักษาปวดบ่า , รักษาปวดไหล่ , รักษาไหล่ติด , รักษาปวดหลัง , รักษาปวดเอว ,

รักษาปวดสะโพก , รักษากล้ามเนื้ออักเสบ , รักษาคอยื่น , รักษาปวดสะบัก , รักษาสะบักจม , รักษาหลังค่อม , รักษาหลังแอ่น , รักษาไหล่ห่อ , รักษาปวดเข่า , รักษาปวดเท้า , รักษาปวดแขน , รักษาชามือ , รักษาชาเท้า , รักษาปวดมือ ,

รักษาเอ็นอักเสบ , รักษาปวดหลังเรื้อรัง , รักษาอาการชาร้าว , ชาร้าวลงแขน , ชาร้าวลงขา , รักษาเอ็นอักเสบ , รักษากล้ามเนื้ออักเสบ , รักษาอัมพฤกษ์ อัมพาต , 

รักษาอาการบาดเจ็บจากการเล่นกีฬา หรือออกกำลังกาย, รักษาปัญหาระบบกล้ามเนื้อ กระดูก เส้นประสาท และอื่น ๆ